மாவீரர் தினம் நேரலையில்

சுவிஸ்

டென்மார்க்

பிரான்ஸ்

பிரித்தானியா